1 : 1 – brezpla?no in brez dlake na jeziku

Spoštovani,

sporo?amo vam, da so vsi termini pri vseh mentorjih že zapolnjeni. Zahvaljujemo se vam za izjemen interes in vam želimo uspešno delo še naprej!

Ekipi Poligona in Centra za kreativnost

 

Razvijate izdelek ali storitev? Iš?ete na?ine kako karseda ekonomi?no in premišljeno lansirati svojo idejo na trg? Imate zaupanje v lastne sposobnosti, obenem pa vam manjka strokovnega znanja z dolo?enih podro?ij?

?Mentorski projekt 1 na 1 izvajamo v koprodukciji Poligon in Center za kreativnost, pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

Namenjen je samostojnim ustvarjalcem in mikro (zagonskim) podjetjem, ki želite zmanjšati tveganje neuspešnega razvoja vašega projekta.

Brezpla?no in brez dlake na jeziku vam bodo ena na ena izkušeni strokovnjaki s podro?ja trženja, na?rtovanja storitev, finance in poslovanja ter prototipiranja in produkcije pomagali kako bolje na?rtovati in izpeljati dolo?ene faze vašega projekta.

Mentorstva so brezpla?na, vendar pa je število prijav omejeno. Prednost za mentoriranja bodo imeli tisti prijavitelji, ki boste:
1. prijavnico izpolnili ?im bolj temeljito
2. in jasno opisali problem, ki ga na mentorstvu želite reševati.

Glede na vaše potrebe se lahko prijavite na svetovalni termin k enemu ali ve? mentorjev. V primeru prijave k ve?im mentorjem je potrebno prijavnico za vsakega mentorja izpolniti posebej.

Mentorstva bodo potekala v aprilu in maju 2019 v ponedeljkih in torkih dopoldne.

Miro Kline

1 na 1 o trženju ?
z dr. Mirom Klinetom

 

Doktor psihologije in predavatelj na štirih fakultetah ter svetovalec v številnih podjetjih in eden najizkušenejših strokovnjakov za raziskovanje potrošnikov, tržno komuniciranje ter upravljanje tržnih znak pri nas. Tudi ustanovitelj in direktor tržno-komunikacijske agencije Kline&Partner.

Z Mirom boste lahko 1 na 1 temeljito poglobljeno preu?ili:
? Kako bolje spoznati svoje obstoje?e in potencialne stranke? Kaj so njihovi resni?ni motivi za uporabo in nakup izdelka storitve?
? Kaj jih privla?i kot inovacija in kakšne so ovire, ki jih odvra?ajo od poskusnega nakupa?
? Kako izdelku ali storitvi vdihniti “dušo” in s tem ustvariti tržno znamko?
? Kako uspešno povezati razvojnike in tržnike za skupno delo na razvoju izdelka?

Termini so že zapolnjeni, lahko pa izpolnite prijavnico za uvrstitev v ?akalno vrsto v primeru odpovedi.

1 na 1 o na?rtovanju “wow” storitev ?

z Ano Osredkar

 

Ana Osredkar je magistra ekonomskih znanosti, ki je na svoji strokovni poti pridobivala izkušnje tako v kreativnih industrijah kot tudi v korporativnem okolju, kjer je nazadnje vodila
oddelek za tržne in potrošniške raziskave v Skupini Gorenje.
Njena strast do uporabniških raziskav, oblikovalskega mišljenja (design thinking) in na?rtovanja storitev jo je vodila v pobudo Ljubljana Service Jam neprofitnih izobraževalnih delavnic in
soustanovitev Zavoda Servis 8, kjer že od 2012 izobražuje in svetuje podjetjem ter organizacijam doma in tujini.

Z Ano boste lahko 1 na 1 odkrivali:
– Kako identificirati svoje “idealne kupce”?
– Kako opredeliti kupcem ponujeno vrednost (eng. value proposition)?
– Kako na?rtovati “navdušujo?o” uporabniško izkušnjo storitve (tudi izven digitalnega okolja)?
– Kako uspešno na?rtovati uporabniške raziskave za razvoj izdelka/storitev in izsledke prenesti v razvoj izdelka/storitve?
– Kako vzpostaviti skupni jezik znotraj razvojne ekipe?

Termini so že zapolnjeni, lahko pa izpolnite prijavnico za uvrstitev v ?akalno vrsto v primeru odpovedi.

Gašper Koren

1 na 1 o financah in poslovanju ?

z Gašperjem Korenom

 

Poklicno pot je za?el v akademskih vodah, a je kmalu prestopil v hitri tempo medkontinentalnih startupov. Kot dolgoletni operativni direktor (COO) Zemante in aktualni direktor za finance in skladnost poslovanja Flaviarja pozna številne strategije kako poslovanje podjetja narediti stroškovno u?inkovito in dolgoro?no vzdržno.

Z Gašperjem se boste lahko 1 na 1 odkrito pogovorili:
? Kateri stroški vplivajo na ceno izdelka ali storitve?
? Zakaj je pozitivni denarni tok kratkoro?no pomembnejši od dobi?ka?
? Ali moram za vstop na mednarodni trg odpreti podjete v tujini?
? “Lost in translation” ali kako se razumeti z ra?unovodjo.

Termini so že zapolnjeni, lahko pa izpolnite prijavnico za uvrstitev v ?akalno vrsto v primeru odpovedi.

Nejc Matjaž

1 na 1 o produkciji ?

z Nejcem Matjažem

 

Inženir strojništva, ki je raziskovalno delo na Fakulteti za strojništvo zamenjal za vodenje razvojnih projektov v lastnem podjetju Fabrikaid in Poligon maker laba. Med drugim je vzpostavil produkcijo petim uspešnih slovenskim kickstarter podjetjem. Je soavtor patentov za Bosch, najnovejša dokon?ana projekta pa sta pametna klju?avnica in skener za avto.

Nejc vam bo 1 na 1 lahko pomagal z rešitvami:
? Kako narediti prototip in “minimum viable product” (MVP)?
? Katere materiale in tehnologije uporabiti, da bodo izdelki kakovostni, stroški produkcije pa sprejemljivi?
? Kako pripraviti izdelke za serijsko proizvodnjo in kako jo vzpostaviti? Kako najti zanesljive proizvodnje partnerje?
? Kako oblikovati embalažo?
? Kako zagotoviti ustrezne standarde in certificiranja – CE?

Termini so že zapolnjeni, lahko pa izpolnite prijavnico za uvrstitev v ?akalno vrsto v primeru odpovedi.

Mentorstva 1:1 je projekt partnerske mreže – Poligon kreativnega centra in Platforme Center za kreativnost (CzK), pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.