Poligon prostor za sodelo

Si naveli?an-a dela od doma? Ste ekipa, ki iš?ete prijeten delovni prostor za prijazno ceno?

Z nami je doslej sodelalo že 650 ustvarjalcev iz 36 držav. Toplo vabljen-a tudi ti!

Poligon je prvi slovenski kreativni center katerega pomemben del je coworking, ki obsega prek 1000 m2 površine. Svetle sodelavne prostore nekdanje Toba?ne tovarne si vsak dan deli med 50 do 70 najrazli?nejših poklicnih profilov (od umetnikov do inženirjev), samozaposlenih ali delovnih timov, najve? v starosti med 25 do 45 let.

Naš sodelavni prostor deluje po principu fleksibilnih sodelavnih mest, kar pomeni, da lahko vsak dan delaš v drugem prostoru, za drugo mizo (sede?o ali stoje?o) ali na enem izmed udobnih naslonja?ev. Vsak, ki postane ?lan sodelavne skupnosti oz. Poligon prebivalec ima na voljo zanesljiv in hiter wi-fi, barvni tiskalni in skener, souporabo sobe za sestanke in ?ajno kuhinjo.

Sodelavni prostor je odprt vsak delovnik od 8.00 do 19.00, stalni uporabniki pa si lahko pridobijo tudi 24/7 dostop. Poleg mese?ne uporabnine Poligona, za tiste, ki ne iš?ete stalnega sodelavnega prostora ponujamo tudi 1, 5 in 12-dnevno uporabnino.

Uporabnine za sodelo

Column title

$ 99

Per Month
 • fleksibilno delovno mesto
 • uporaba prostora ob delavnikih od 8.00 do 19:00
 • uporaba sestankovalnice 7 €/uro

Column title

$ 99

Per Month
 • fleksibilno delovno mesto
 • uporaba prostora ob delavnikih od 8.00 do 19:00
 • katerihkoli 5 dni v obdobju 1 meseca
 • brezpla?na uporaba sestankovalnice

Column title

$ 99

Per Month
 • fleksibilno delovno mesto
 • uporaba prostora ob delavnikih od 8.00 do 19:00
 • katerihkoli 12 dni v obdobju 1 meseca
 • brezpla?na uporaba sestankovalnice

Column title

$ 99

Per Month
 • fleksibilno delovno mesto
 • uporaba prostora ob delavnikih od 8.00 do 19:00
 • brezpla?na uporaba sestankovalnice
 • možnost dostopa 24/7 z dopla?ilom 15 €/mesec
Cene vsebujejo 22% DDV. Pla?ilo je možno z pla?ilnimi karticami ali z ban?nim nakazilom.

Nekateri prebivalci naše skupnosti radi ustvarjajo v Poligonu zato, ker se lahko poleg dela udeležujejo tudi najrazli?nejših skupnostnih in izobraževalnih dogodkov. Spet drugi prebivalci iš?ejo le miren koti?ek kjer lahko u?inkovito delajo svoje projekte. Poligon ekipa je tu zato, da omogo?a ?im prijetnejše okolje vsakemu ustvarjalcu.

Ob prvem prihodu v Poligon vas bo eden izmed nas sprejel na “info desku” in vas popeljal naokrog, da za?utite delovni utrip in spoznate naš na?in sodela.

Gostovanje v drugih prostorih za sodelo po svetu

Prebivalci Poligona lahko z uporabo mobilne aplikacije One Coworking med potovanji brezpla?no gostujejo 1 dan v ve? kot 50 prostorih za sodelo po celem svetu.

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

 1. Kdaj lahko za?nem?
  Oglasi se v Poligonu v ?asu delovnih ur in nekdo od naše ekipe te bo popeljal po prostoru. Z izpolnjenim pristopnim formularjem postaneš Poligon prebivalec in že lahko za?neš z delom. Pla?ilo je možno z pla?ilnimi karticami ali z ban?nim nakazilom.
 2. Lahko prinesem svoj monitor?
  Narava fleksibilnih delovnih mest na?eloma otežuje uporabo monitorjev, vendar prilagodljivim rednim uporabnikom omogo?amo tudi uporabo lastnih monitorjev.
 3. Kako se obra?unavajo uporabnine?
  Obdobja koriš?enja uporabnine niso vezana na koledarske mesece in za?nejo te?i na datum prvega dneva uporabe. Zakupljenih 5 ali 12 dni tako lahko koristiš kadarkoli, v skupaj ali lo?eno, v roku 30 dni od datuma uporabe prvega dneva. Uporabnina za 1 mesec pri?ne te?i prvi dan uporabe – bodisi na za?etku meseca ali na katerikoli drugi dan v mesecu.
 4. Ali sprejemate tudi time in skupine? 
  Seveda, v Poligonu dela tudi ve? razli?nih timov – od startupov do kolegov, ki delajo skupaj. Za ve?je time in skupine lahko za do 5 dni zagotovimo lo?en prostor, ki je povsem prilagodljiv potrebam uporabnikov. Razpložljivost in specifi?ne pogoje uporabe lahko preveriš na info@poligon.si
 5. Kako je s shranjevanjem stvari?
  Poligon Prebivalcem so na voljo omarice za shranjevanje stvari. Trenutno na?rtujemo še dodatne.
 6. Je možno najeti pisarno?
  Vse naše pisarne so zasedene in tudi ?akalna lista je že precejšnja. Povprašate lahko nadstropje višje v Hekovniku.
 7. Kako je s parkiranjem?
  Spodbujamo uporabo koles in javnega prevoza. Za prebivalce in obiskovalce iz drugih krajev pa je na voljo veliko parkiriš?e Toba?na, ki ima vedno prosta parkirna mesta.
 8. Kam grem lahko na kosilo?
  V sklopu Toba?ne se lahko na kosilo odpraviš v okrep?evalnici Marjetica in Vida, v ?in ?in ali pa ?ez cesto v Žmavca ali restavracijo Mirje.

Ve? informacij:

Za ve? informacij nam lahko pišete na info@poligon.si ali pa se v Poligonu obrnete na našo ekipo na info pointu.