Iniciatica Slovenia Crowdfunding v sodelovanju z Regionalnim centrom kreativne ekonomije v okviru Crowdfunding Laba organizira brezpla?na svetovanja s podro?ja crowdfundinga. Svetovanja, izvedena s strani ?lanov inciative Slovenia Crowdfunding, so osredoto?ena na naslednja podro?ja:

  • Primernost projekta za množi?no financiranje.
  • Klju?ne korake priprave kampanje množi?nega financiranja.
  • Izbor ustrezne spletne platforme za izvedbo kampanje.
  • Predstavitev na crowdfunding platformi.
  • Izvedbo kampanje.
  • Aktivnosti po izvedbi kampanje.

Svetovanja v kreativnem centru Poligon potekajo vsak 2. in 4. ?etrtek v mesecu med 10:00 in 14:00, vsako 1.in 3. sredo pa v prostorih RCKE v Tehnološkem parku.

Svetovalni termini so individualni in trajajo 1 uro. Termini so razpisani na spletnem mestu RCKE.

Izpolnjeno prijavnico posredujete vsaj 3 dni pred svetovanjem na iris.kolesa@ljubljana.si.

cf-rralur