Fairbnb.coop: Vzpon eti?nih turisti?nih konceptov
Predstavitev pionirske platforme pravi?nega turizma

Poligon kreativni center, ?etrtek, 27. junij 2019 ob 18:00

Skorajda ni ve? popotnika, ki ne bi kdaj prespal v Airbnb namestitvi. Najbolj znana turisti?na platforma šteje že deset let, letni promet pa presega dve milijardi dolarjev. Na prvi pogled odli?ni podatki, vendar pa številne priljubljene turisti?ne destinacije izkušajo vse ve?ji davek, ki ga popularizacija airbnb-ja prinaša.

Lokalne skupnosti se soo?ajo s problematiko naraš?ajo?e gentrifikacije turisti?no priljubljenih obmo?ij predvsem v obliki dviga najemnin in vse manjše ponudbe stanovanj za dolgoro?ni najem. Ob?ine in države pa izpostavljajo problem nezadostne reguliranosti airbnb-jeve storitve in posledi?no problematiko nepla?evanja davkov.

Fairbnb.coop platforma je zadruga, ki bo prav tako kot airbnb povezovala lastnike stanovanj s popotniki, s tremi klju?nimi razlikami:

  1. Zagotavljanje transparentnosti.
    Fairbnb bo delila podatke z ob?inami z namenom zagotavljanja legalnega oddajanja nepremi?nin.
  2. Skrb za skupnost.
    50% denarja posredniških provizij med ponudniki in najemniki stanovanj bo namenjenih financiranju lokalnih projektov.
  3. Na?elo 1 gostitelj – 1 dom.
    Zamejevanje škodljivih u?inkov pretiranega kratkoro?nega oddajanja namestitev na na?in, da lahko vsak uporabnik na platformi oddaja le eno namestitev.

Zveni odli?no? Morda celo naivno? Poleti bo koncept Fairbnb-ja že globalno preverljiv v praksi.

Vabimo vas na predstavitev ene najbolj eti?no zasnovanih turisti?nih platform na svetu, da skupaj s soustanoviteljema zadruge Fairbnb, Sitom Veracruzom in Jonathanom Reyesom, razpravljamo o prednostih, slabostih in priložnostih uvajanja novih, pravi?nejših turisti?nih konceptov.

Govornik:

Sito Veracruz je soustanovitelj in kordinator javnih politik zadruge Fairbnb.coop. Dela na polju razvoja pametnih mest in sicer je specializiran za vklju?evanje uporabe interaktivnih tehnoloških orodij za spodbujanje participacije pri oblikovanju mestnih politik.

Jonathan Reyes je soustanovitelj in upravljalec skupnosti zadruge Fairbnb.coop. Po izobrazbi je arhitekt in urbanist, sicer pa razvija participativne strategije in orodja za ve?jo vklju?enost prebivalcev in boljši dialog med lokalnimi oblastmi in javno-zasebnimi organizacijami. Je tudi so-ustanovitelj Carpe Studia, Civicwise Network in kreativnega huba Colector iz Valencie.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Najlepše se zahvaljujemo generalnemu pokrovitelju dogodka:

Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav, d.d.