Podporniki Poligona so organizacije in podjetja, ki prek materialne in / ali finan?ne pomo?i zagotavljajo obstoj Poligona.
Namen Poligona je opolnomo?enje samozaposlenih profesionalcev s tem, da povezani v interdisciplinarno skupnost u?inkoviteje dobijo delo in izvajajo svoje projekte. Poligon smo ustanovili zato, ker mladi talentirani ustvarjalci nujno potrebujejo produkcijsko platformo zato, da za?nejo samostojno zaposlitveno pot, saj je to za ve?ino po kon?anem šolanju edina možnost.
Platformo kreativnega centra vzpostavljamo 4 avtonomne kreativne skupnosti: Slovenia Coworking, Slovenia Crowdfunding, Kreativna cona Šiška (Rompom) in Ljudje.si brez (vsaj zaenkrat) podpore državnih inštitucij in MOL-a. Ekipa (tudi sami vsi samozaposleni kreativci), ki zaganja Poligon že dve leti prostovoljno dela na raziskovanju novih ekonomskih modelov (coworking, crowdfunding) in izobražuje samozaposlene, da dobijo znanja za u?inkovit preboj na trg.
Delamo z minimalnimi sredstvi, zato nagovarjamo bodo?e Podpornike Poligona, razsvetljene organizacije in gospodarstvenike, da nam finan?no in materialno prisko?ijo na pomo?. Veseli bomo karkšnekoli pomo?i. Najlepša hvala za zaupanje!

podiologo

Poligon uporablja Podio za upravljanje svojih aktivnosti in neskon?nega seznama nalog.

Zabec.net

Spletno mesto Poligon gostuje na Zabec.net

Kino Šiška

»Poligon je prizoriš?e odprte komunikacije, sr?nih in ustvarjalnih ljudi in vseh tistih, ki ob norih idejah premorejo tudi vse retori?ne in pogajalske spretnosti za pridobivanje ob?instva in predvsem naro?nikov. Ekipi, ki je s svojo energijo gostila in plemenitila naše prostore skoraj dve leti želim prebojnost, prepri?ljivost in klepanje odbitih misli še naprej. Hkrati si, malce žalostno zazrt v gnevu, želim, da se ?imprej vrnejo v Šiško.”

Simon Kadrum Simon Kardum, direktor / Center urbane kulture Kino Šiška

 

 

 

foto: Barbara Jakše Jerši?

RRA LUR - RCKE

Za razvoj Ljubljanske urbane regije je prostor, kot je Poligon, pomemben predvsem z dveh vidikov: kot skupnostni prostor, ki spodbuja ustvarjalnost in sodelovanje – nujna predpogoja za razvoj novih produktov, storitev in praks, ter posledi?no delovnih mest. Hkrati predstavlja tudi novo vsebino v prostoru, za katerega so mnogi mislili, da je odslužil svoje z zadnjo cigareto, ki so jo tam zvili. Pa ni, le nek drug, sodobnejši, na?in produkcije je potreboval za svojo oživitev. 

Lilijana Madjar

Lilijana Madjar, direktorica / Regionalni center kreativne ekonomije / Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

MAO

“Poligon je prostor, ki bo transformiral Ljubljano in Slovenijo. Je alternativa trenutni družbeni in ekonomski realnosti. Poligonu je oprijemljiv odgovor na potrebe po druga?nih prostorih in druga?nih praksah. Vzpostavlja nove produkcijske odnose, lo?ene stroke povezuje v novo prakso sodelovanja in premoš?a delitve med profesionalnim in igrivim, raziskovalnim in prakti?nim.”

Matevž ?elik

Matevž ?elik, direktor / Muzej za arhitekturo in oblikovanje

ipi

Kon?no! Skupni prostor za delo in ustvarjanje tudi v Ljubljani! Poligon je prostor za rojevanje, za sre?evanje, za “prepihovanje” in za rast idej, zato bodo razli?ni umetniki, oblikovalci, raziskovalci in mladi podjetniki od vsepovsod, ki bodo tam našli prostor, svoje ideje razvili v navdušujo?e stvaritve in, upam, tudi v uspešna mlada podjetja. Na Poligonu se zato lahko zanetijo številne rešitve za majhne probleme in s tem tudi rešitve za najve?je izzive današnjega ?asa.

Maja Jan?i? Bogatajdr. Maja Bogataj Jan?i?, LL.M., LL.M. / Inštitut za intelektualno lastnino, IPI

prostoroz

Verjamemo, da je Poligon ve? kot le prostor dela. V prostorih, ki so predolgo samevali, danes živi skupnost: raste iz druženja, u?enja, skupnih interesov in izzivov, s katerimi se bo morala soo?iti. Dekleta in fantje, ki se bodo združevali v Poligonu, imajo možnost, da poleg lastnega dela razvijejo tudi medsebojne vezi. Z veseljem bomo spremljali, kam bodo te vezi pripeljale Poligon.

prostoroz_ekipaEkipa ProstoRož

zemanta

Coworking prinaša duh odpiranja svetu in sodelovanja v samozavesti in ambiciji.

Andraž ToriAndraž Tori, Zemanta