Poligon kreativni center je vklju?ujo?a platforma, ki združuje najrazli?nejše ustvarjalne posameznike. Medtem, ko so prebivalci Poligona uporabniki delovnih prostorov in opreme, so prijatelji tisti, ki imajo delovni prostor drugje, vendar prihajajo na obisk in so uporabniki programov (vsebin), ki se izvajajo v Poligonu ali pa prek donacije želijo podpreti obstoj našega centra.

Letna donacija za Prijatelje Poligona v višini 35 eurov vklju?uje popuste na delavnice in druge storitve Poligona ter ažurno obveš?anje o vsem dogajanju v kreativnem centru.

Ker Poligon vzpostavljamo samozaposleni sami, avtonomno, brez državne pomo?i, smo hvaležni kakršnekoli materialne in finan?ne podpore. Z donacijo nam tako omogo?ate, da lahko zaganjamo platformo, ki bo pomagala mladim ustvariti boljšo prihodnost. ?e verjamete v idejo, nas podprite. Najlepša hvala!

Ime in priimek*

Organizacija

Email naslov*

Naslov

Sporo?ilo

captcha