Vse preve?krat se coworking pojmuje le kot delovni prostor. Vendar opremljena pisarna še ni coworking. Coworking je najprej in predvsem metoda dela. Prav zato je za uspešno sodelo nujna prijazna, raznolika, povezana in strokovna skupnost.

 

prebivalci

Prebivalci

Posamezniki in skupine, ki stalno ali ob?asno sodelate v Poligonu, v skupnem coworking prostoru ali v pisarnah. Ve? …

prijatelji

Prijatelji

Vsi tisti, ki imate delovni prostor drugje, vendar prihajate na obisk in ste uporabniki programov Poligona ali prek donacij podpirate obstoj kreativnega centra. Ve? …

podporniki

Podporniki

Organizacije in podjetja, ki moralno, materialno ali finan?no podpirate projekt kreativnega centra. Ve? ...