Mesto za starejše, mesto za vse!

 

Kje je mesto za starejše v današnji prezaposleni družbi? So naša bivalna okolja sploh prilagojena za življenja različnih generacij? Kakšni so ključni izzivi in možne strategije soustvarjanja kakovostnejšega življenja za vse meščane? Kako ustrezno in enakovredno podpreti raznolike potrebe vseh nas?

 

Medgeneracijski projekti večinoma poskušajo prek praktičnih aktivnosti zagotavljati prenos znanja in veščin med generacijami. To je dobro in koristno, vendar pogosto nezadostno za zagotavljanje dolgoročnejših učinkov na ravni urbanističnega in programskega načrtovanja mest. Zato želimo – Goethe-Institut Ljubljana in Poligon kreativni center – to jesen s projektom “Mesto za starejše, mesto za vse!” storiti korak dlje in pripraviti serijo nekoliko drugačnih medgeneracijskih dogodkov, usmerjenih predvsem v snovanje dolgoročnih rešitev za opolnomočevanje starejših.

Naš projekt črpa navdih iz globalne iniciative Age friendly cities, ki je nastala kot odgovor na iskanje načinov za celostno in večplastno načrtovanje mest. Tudi Mestna občina Ljubljana je v letu 2013 organizirala sklop aktivnosti v okviru koncepta Age friendly cities, vendar idej in izzivov za kontinuirano grajenje še prijaznejšega mesta za vse generacije nikoli ne zmanjka. Zato bomo v oktobru, novembru in decembru v sklopu projekta “Mesto za starejše, mesto za vse!” pripravili tri vsebinsko različne, a medsebojno povezane dogodke z različnimi slovenskimi in tujimi strokovnjaki, zanimivimi tako za najširšo javnost (za mlade in mlade po srcu), študente in druge raziskovalce, ki se ukvarjajo s tematikami staranja prebivalstva ter za odločevalce in deležnike, ki soustvarjajo bivalno kakovost naših mest.

Osrednja tematika oktobrskega otvoritvenega dogodka bodo strategije preživetja ob zmanjšanju dohodkov, ko posameznik preide iz aktivnega delovnega obdobja v pokoj. Na vprašanje, kako še vedno dostojno preživeti z manj denarja, bosta različne odgovore iskala psihologa, ki se z raziskovanjem potrošnje ukvarjata vso svojo kariero, dr. Miro Kline in mag. Eva Matjaž.

Novemberski dogodek bo usmerjen k urbanističnim oziroma arhitekturnim izzivom zasnove mest in k inovativnim modelom medgeneracijskih bivanjskih skupnosti. Z nami bodo svoje izkušnje delili predstavniki sobivalnega projekta Generationkulthaus iz Essna, katerega stanovalci so študenti in upokojenci.
Tema zaključnega decemberskega dogodka bo informacijska pismenost, in sicer praktično osredotočena na orodja, kako v poplavi vseh digitalnih in analognih informacij kritično izbirati infromacijske vire in kako preudarno presojati informacije.

Vsak dogodek bo zasnovan interaktivno, vključevalno. Uvodnemu predavanju in predstavitvi primerov dobrih praks bodo sledili praktični izzivi, na katere bodo mentorji v dialogu s skupnostjo skušali najti najustreznejše rešitve.

Natančnejše informacije o programu, sodelujočih strokovnjakih, datumih in uri dogodkov še sledijo.

Projekt pripravljamo v sodelovanju z:

logogoethe


mesto-za-starejse-final-04

Prvi v seriji dogodkov – 19. oktober 2016:

Mesto za starejše, mesto za vse: Preživeti z manj!

Zmanjšanje dohodkov in posledično manjša socialna varnost je danes nova realnost marsikaterega gospodinjstva. Medtem, ko mladi ne dobijo služb, starejši ob upokojitvi izkušajo radikalen upad dohodkov. Kako naprej, kakšne so rešitve?

Je ob stiskanju pasov sploh mogoče še pametneje gospodariti? Ali v ekonomsko nepredvidljivem okolju sploh poznamo in uporabljamo dovolj raznolikih strategij, orodij za preživetje? Je mogoče v mestu kljub zmanjšanju prihodkov kakovostno živeti?

Psihologa dr. Miro Kline in mag. Eva Matjaž, ki raziskujeta različne vidike potrošnje in smotrno gospodarje, pripravljata za vse, ki želite oziroma morate “živeti z manj”, zanimivo predavanje in interaktivni dogodek kovanja novih strategij preživetja.

To je prvi izmed treh jesenskih dogodkov v seriji projekta “Mesto za starejše, mesto za vse!”, ki ga soorganizirata Goethe Institut Ljubljana in Poligon kreativni center. Namen dogodkov je na generacijsko vključevalen način snovati dologoročne rešitve za opolnomočitev meščanov vseh generacij prek sooblikovanja ukrepov na ravni zasnove mest.

Verjamemo, da je mesto, ki zna in zmore ustvariti prostor za starejše, prijazno mesto za vse generacije. Naš projekt črpa navdih iz globalne iniciative Age friendly cities, ki je nastala kot odgovor na iskanje načinov za celostno in večplastno načrtovanje mest.

Pridružite se nam na otvoritvenem dogodku!