Poligon je 1. slovenski kreativni center.

Poligon je neodvisna platforma za razvoj neprofitnih in profitnih projektov z namenom opolnomočenja samozaposlenih ustvarjalcev in ustvarjalnih skupnosti.

Kdo poganja Poligon?
Poligon združuje ustvarjalce in ustvarjalne skupnosti, ki delujejo na najrazličnejših področjih kreativnih ekonomij, socialnega podjetništva in kulture.

Kdo upravlja Poligon?
Luka Piškorič, soustanovitelj in direktor
Eva Matjaž, soustnoviteljica in programska vodja
Teja Kosi

Poligon manifest

1. Poligon je vadbišče za samozaposlene ustvarjalce deluječe na polju kreativnih industrij, socialnega podjetništva in kulture.
2. Poligon je prvi kreativni center v Sloveniji.
3. Poligon deluje po coworking metodi so(dela) in s spremljevalnimi vsebinami želi opolnomočiti samozaposlene, da si ustvarijo varnejšo zaposlitveno prihodnost.
4. Poligon je avtonomna neprofitna platforma, ki omogoča, da posamezniki na njej razvijajo profitne in neprofitne projekte.
5. Poligon je odprta, vključevalna platforma, ki sledi ideji povezovanja posameznikov in skupnosti različnih profilov in usmeritev.
6. Poligon temelji na vrednotah coworking iniciativ po svetu, ki zasledujejo idejo:
– razvijanja odprto kodne kulture v nasprotju s preteklo zaprto in tajno podjetniško kulturo,
– sodelovalnega individualizma v nasprotju s prevladujočim tekmovalnim individualizmom,
– interdisciplinarnosti v nasprotju z ozko specializacijo,
– akcije in aktivne participacije, – usmerjanja na proces in rezultat, namesto zgolj na rezultat,
– prepoznavanja in spoštovanja individualnih prispevkov / avtorskega dela,
– potenciala nadarjenih skupnosti nad osebnostmi,
– spontanosti, prijateljstva in zaupanja nad formalnostjo.