Gaja is not just a graphic designer – she designs concepts with high social impact. In Poligon you can find her in the last office which she shares with Vesna, Nina, Nuša and Luka.  She is never here on Monday – maybe she is practicing aeral acrobatics that day?

 

My object: A hand cream. I like to work with hands. Thinking with the whole body is important to me. Sometimes, hands get dry, tired and drained. As people do. We all need protection and nurturing to reach the common goal.

My instrument of work is: Observation, curiosity, wandering, …

My profession: I am a designer interested in everyday life processes and survival strategies. Through my practice and studies I has started to explore relations between politics, ethics and design ‘production’, with reference to the environmental and social imbalances of present day societies. At the moment I am in the process of co-establishing a creative association Re-generacija (‘Re-generation’) which would aim to work on projects connecting design practices with sustainability agendas.

My professional skills: Visual communication design, collaborative design research, project development, event/workshop planning and organisation.

My life skills: Food crafting, areal acrobatics, photography, writing, travelling.

My most interesting work experiences: The last one was to travel to Warsaw in November to work for the Precarity Pilot web design, live in a Castle, eat royal lunches, discuss better futures for creative workers and being paid and respected for the job done.

—— slovensko —–

Gaja ni običajna grafična oblikovalka – je oblikovalka konceptov z visokimi družbenimi učinki. V Poligonu jo lahko najdete v pisarni na koncu hodnika, ki si jo deli z Vesno, Nino, Nušo in Lukom. V ponedeljek jo običajno ni tu, morda zato ker takrat vadi zračno aerobiko?

 

Moj predmet: Krema za roke. Rada delam z rokami. Pomembno mi je razmišljati s celim telesom. Včasih roke postanejo izsušene in utrujene. Kot tudi ljudje. Vsi potrebujemo negovanje in skrb, da lahko dosežemo skupen cilj.

Moj instrument za delo: Opazovanje in radovednost.

Moj poklic: Kot oblikovalko me zanima poetika vsakdana in oblikovanje skupnostnih realnosti. Skozi svojo prakso in študij sem začela raziskovati povezave med politiko, etiko in oblikovalsko produkcijo v navezavi z okoljskimi in socialnimi neravnovesji sodobnih družb. Trenutno so-ustvarjam kulturno društvo Re-generacija, ki se bo ukvarjalo s povezovanjem oblikovanja s trajnostnimi etikami skozi izvajanje projektov, delavnic in izdelkov.

Moje poklicne spretnosti: Oblikovanje vizualnih komunikacij, raziskovalno oblikovanje, načrtovanje in razvoj projektov, delavnic in dogodkov.

Moje življenjske spretnosti: Užitno obrtništvo, zračna akrobatika, fotografija, pisanje, potovanje.

Moja najbolj zanimiva delovna izkušnja: Zadnjo sem doživela novembra, na službeni poti v Varšavo. Oblikovala sem spletno stran za projekt Precarity Pilot, živela v gradu, jedla kraljeva kosila, razglabljala o boljši prihodnosti kreativnih delavcev in bila plačana in cenjena za opravljeno delo.