Konferenca “Prihodnost DELAvcev v Evropi”


četrtek, 28. maj 2015, 16:30 @ Poligon

Kakšne so možne prihodnosti dela in delavcev v Evropi? Kako opolnomočiti samozaposlene, ki jih je zgolj v Evropi že prek 9 milijonov? Kako inovirati strategije aktivnih politik zaposlovanja, da bodo dejansko ukrojene po meri delavcev in ne le zgolj prevečkrat izrabljen politični termin?

Visoka brezposelnost na stari celini je posledica različnih dejavnikov bližnje preteklosti, predvsem gospodarske globalizacije, tehnološkega razvoja in finančne krize. Medtem, ko se temi prekarnosti in samozaposlenosti vse večkrat znajdeta na naslovnicah časopisov, pa so članki predvsem usmerjeni na osvetljevanje problematične situacije svobodnjakov in prekarnih delavcev, manj pa na izpostavljanje rešitev in možnih prihodnjih strategij.

Zato je vizija konference “Prihodnost DELAvcev Evrope” poleg identifikacije problemov, predvsem izpostavljanje konkretnih rešitev na področju dela in zaposlovanja. Raziskovalci in drugi evropski strokovnjaki s tega področja bodo skušali predvsem:
1.  identificirati možne scenarije na področju ustvarjanja delavnih mest v Evropi,
2. in predstaviti rešitve za opolnomočenje samozaposlenih tako na mikro, kot tudi na sistemskem nivoju.

Program

16:30

Registracija

17:00 – 17:05

Pozdravni nagovor

Felicita Medved | Predsednica, Evropski liberalni forum (ELF)

17:05 – 17:10

Pozdravni nagovor

Sebastjan Pikl | Direktor, Inštitut Novum

17:10 – 17:40

Predavanje 1

Ekonomska zgodovina “SLUŽBE”

Karl – Heinz Paqué | Predstojnik katedre za mednarodno ekonomijo na univerzi Otto-von-Guericke, Magdeburg; bivši minister za finance dežele Saške-Anhalt

17:40 – 18:00

Predavanje 2

Delo in socialna zaščita v Sloveniji

Martina Trbanc | Inštitut za socialno varstvo Republike Slovenije

18:00 – 18:10

Predavanje 3

Vrednost odprtih sodelavnih platform

Eva Perčič | Soustanoviteljica Poligon, kreativni center

18:10- 18:30

Odmor 

18:30 – 20:00

Diskusija

Okrogla miza: “Kakšne so možne prihodnosti dela in delavcev Evrope?”

Matija Raos | Predsednik, Hrvaško društvo neodvisnih profesionalcev

Bianca Elzenbaumer | Ustanoviteljica, Brave New Alps

Marko Funkl | Ustanovitelj, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

Igor Caldeira | generalni sekretar, Evropska liberalna mladina

Moderatorka okrogle mize: Nataša Briški | ustanoviteljica portala Metina lista

20:00 – 22:00

Prigrizek in bezgov sirup

Program: DJ Freelancer

Dogodek soorganizirajo:

poligon_logo

ralf   novumf   elf