Ime in priimek

  E-mail naslov

  Tvoja spletna mesta in družbena omrežja

  Izobrazba in/ali polje delovanja:

  Kakšen je tvoj dosedanji doprinos k delovanju ustvarjalnih skupnosti?

  Kakšne zanimive projekte delaš oziroma načrtuješ v prihodnje?

  Zakaj meniš, da si upravičen do subvencije za delovno mesto?

  Subvencionirani uporabniki bodo za delovanje Poligona morali opraviti 8 rediteljskih ur mesečno. Rediteljsko delo bo vključevalo vzdrževanje in čiščenje prostora ter tudi druge aktivnosti. Kakšne so tvoje dodatne spretnosti, bodisi vezane na tvojo siceršnjo naravo dela ali širše, ki jih imaš in bi bile lahko uporabne v Poligonu?

  Kdaj bi želel pričeti sodelati v Poligonu?

  Pogoji izbora:
  Ustanovitvena ekipa Poligona bo izbor za subvencije opravila po potrebi in bo sproti obvestila kandidate ali do subvencije upravičeni. Prednost bodo imeli tisti posamezniki, ki že danes aktivno delujejo v različnih ustvarjalnih skupnostih, imajo oziroma načrtujejo zanimive projekte in imajo omejena finančna sredstva.

  V primeru, da bo prijavljenih več od prostih mest bomo vzpostavili čakalno vrsto za subvencionirana delovna mesta. Pridržujemo si pravico, da kljub zadostnemu številu prijav ne podelimo vseh subvencij.

  Strinjam se s pogoji izbora in obveznostmi, ki jih subvencionirano delovno mesto prinaša:
  da

  Dodatno sporočilo