Kreativni center Poligon je ve? kot le coworking prostor kjer si skupnost deli delavni prostor in opremo. V Poligonu delujeta dva specializirana laboratorija in foto studio. Zasnovali pa smo tudi vsebinske programe, ki so namenjeni Prebivalcem in Prijateljem Poligona, da izpilijo svoja znanja in veš?ine, da se lahko nadalje profesionalno razvijajo.

 

 

 

 

Poligon MakerLab in Foto studio

Delavnica s 3D printerjem in drugo tehni?no opremo, ki omogo?a hitro prototipiranje industrijskim oblikovalcem in drugim profilom za kakovostno materializacijo konceptov. Dodatna ponudba Poligon Laba je tudi foto studio specializiran za visoko kakovostno produktno fotografijo.

Ve? informacij: make.land

 

 

 

 

Crowdfunding Lab

Slovenia Crowdfunding iniciativa je pripeljala koncept množi?nega financiranja v Slovenijo in svetovalno podprla vse uspešne slovenske projekte na Kickstarterju. V okviru Poligona je Slovenia Crowdfunding vzpostavila Crowdfunding Lab katerega namen je nadaljnje raziskovanje konceptov množi?nega financiranja, izobraževanje zainteresiranih deležnikov in svetovanje inovatorjem, ki razmišljajo o tovrstni obliki financiranja projektov.

Vabimo vas na brezpla?ne svetovalne termine.

Crowdfunding Lab podpira Regionalni center kreativne ekonomije

 

 

 

 

Coworking Lab

Coworking Lab je svetovalnica za ustvarjalne skupnosti in ob?inske ter državne odlo?evalce in podjetja, ki želijo vzpostaviti coworking prostore po Sloveniji.
Prek sklopa predavanj in delavnic v fazi priprave, beta fazi in v ?asu zrelejšega delovanja nudimo podporo na klju?nih nivojih delovanja coworking prostora:
1. pri vzpostavljanju in vzdrževanju skupnosti – družbeni vidik,
2. pri soustvarjanju opreme prostora – arhitekturni vidik,
3. pri postavitvi vsebinskih konceptov – programski vidik in
4. pri postavitvi organizacijske podpore – upravljalski vidik.

Za ve? informacij pišite na info@coworking.si.

 

 

 

 

Poligon u?ilnica

Pripravljamo sklope najbolj relevantnih predavanj in delavnic doma?ih in tujih predavateljev iz polja kreativnih industrij in socialnega podjetništva, ki jih so klju?ne za profesionalni razvoj samozaposlenih ustvarjalcev.
Poligon u?ilnica bo vzpostavljena v sodelovanju s hrvaškimi, srbskimi in makedonskimi ustvarjalnimi skupnosti in bo tako pomagala pri ponovni vzpostavitvi balkanskega kreativnega mostu.

 

 

 

 

Sedi, 5!

Slovenia Coworking je v dveh letih delovanja v prostorih Kina Šiške razvila modul za razvijanje podjetniških konceptov coworkerjev prek katerega se je ocenjevalo in nadgradilo že prek 50 konceptov. Posameznik ali ekipa v 45 minutah (1 šolska ura) predstavi svojo podjetniško idejo in izzive razvoja projekta, ostali coworkerji pa ga nadgrajujejo. U?inek je dvojen, predstavljalci dobijo koristne nasvete za izboljšanje idej, drugi coworkerji pa neredko možnost, da se priklju?ijo projektom in tako dobijo delo.

 

 

 

 

Razvedrilna sekcija

Za vse žejne in la?ne je tu interni bar za katerega se bomo trudili, da bo založen predvsem z lokalnimi izdelki. Poleg tega lahko Prebivalci Poligona uporabljajo tudi kuhinjo, kjer si lahko kuhajo ?aje in kave po lastnih recepturah.
Medtem, ko boste po?ivali in se družili, pa boste lahko prebirali knjige, ki so shranjene v naši vsak dan ve?ji knjižnici.

 

 

 

 

Poligon trgovinica (v pripravi)

Ker ve?ina Prijateljev Poligona izdeluje lastne izdelke bo v Poligonu tudi konceptualna trgovinica z majhnimi in velikimi darilci za najrazli?nejše priložnosti. Ker je ve?ina ustvarjalcev Kickstarter projektov tudi Prebivalcev in Prijateljev Poligona boste v Poligon trgovinici lahko kupili tudi izdelke uspešno zaklju?enih kampanj množi?nega financiranja.