Poligon deluje v bivših prostorih Toba?ne tovarne Ljubljana in danes, v ?asu naraš?ajo?e prekernosti, nadaljuje zgodbo reševanja socialne varnosti delavcev, ki jo je Toba?na za?rtala že skoraj stoletje prej. Toba?ne delavke so bile edine, ki so v za?etku prejšnjega stoletja imele poleg poštarjev, policajev in gasilcev, pokojnine. Zaposlitev v Toba?ni je bila za Ljubljan?anke priložnost za ve?jo emancipacijo tudi zato, ker je bila to edina tovarna, ki je imela tudi vrtec.

Namen Poligona je danes opolnomo?iti vse mlade, ki jim je samozaposlitev edina možnost za preživetje. ?e sediš doma sam, izoliran, boš veliko težje dobil in kakovostno izvajal projekte kot ?e si del ve?je skupnosti ustvarjalcev razli?nih profilov, ki si lahko medsebojno pomagajo.

Coworking / Sodelo

Poligon je kreativni center. Temelji na coworking/sodelavni metodi dela in se nadgradjuje z razli?nimi vsebinami, ki so namenjene stalnim in ob?asnim uporabnikom – Prebivalcem Poligona.

  • 60 miz v odprti pisarni
  • 7 pisarn
  • 1 konferen?na soba
  • Poligon Lab in Foto studio
  • Crowdfunding Lab
  • bar, trgovinica in knjižnica
  • prostor za dogodke

Poligon ?lanstvo omogo?a dnevno, ve?dnevno ali mese?no souporabo delovnih prostorov ali pisarne. Prostor je na voljo tudi za organizacijo razli?nih dogodkov.