Razstava

Sporočila iz prehodnosti

Razstava begunske ustvarjalnosti in izsekov begunskih življenjskih zgodb

6.-27.7.2017

Razstave Sporočila iz prehodnosti, ki je plod večmesečnega usposabljanja beguncev in pripadnikov iz držav nekdanje Jugoslavije na področju videa, kreativnega in medijskega pisanja ter kulturnega animatorstva (projekt Blizu vas*, nosilec projekta: Društvo zaveznikov mehkega pristanka). Predstavljena dela (video, fotografije in izseki besedil), ki izvirajo iz begunske izkušnje ali to prek različnih medijev tematizirajo, se izkušnje prehodnosti, kot življenjske situacije, dotikajo na različnih ravneh. Prehodnost je stanje, ki še zdaleč ni kratkotrajno in zaznamuje življenja beguncev, čakajoč v negotovosti na svoj status in v iskanju prostora, ki bi zanje lahko predstavljal nov dom. Označuje izkustveno območje prehoda med družbeno-kulturnimi in fizičnimi prostori, družbenimi identitetami in položaji. Dela na razstavi se tako neposredno lotevajo vprašanja položaja begunca, prišleka, strnjenega skozi premiso: Kdo sem, kadar nisem doma? Čeprav je kompleksnost misli, izkušenj, osvetlitev, premišljevanj in občutenj v tem neizmerna, pa se prvi korak do odgovora za številne prišleke nahaja v sami stavbi, kjer bo razstava potekala. To je Upravna enota Ljubljana v Tobačni, organ, kjer med drugim poteka tudi izdajanje dokumentov za osebe z mednarodno zaščito.
Ambicija razstave je jasno opozoriti na prisotnost beguncev v našem prostoru, ki s svojo ustvarjalnostjo, izkušnjami, pogledi in občutenji bogatijo naš skupen prostor, ki pa ga ni mogoče deliti na naš in njihov, saj tudi ustvarjalnost pripada vsem. 

Produkcija: Luksuz produkcija

*»Operacijo Blizu vas sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«