Status samoobremenjenega


Konferenca o sodobnih boleznih in bolniških izzivih samozaposlenih

Poligon kreativni center, 24. april 2018 ob 9:15

S pospešenim naraščanjem samozaposlenosti nas je vse več delavcev istočasno v vlogi šefa, prodajalca, ustvarjalca, računovodje, izumitelja, … Številni med nami se tako znajdejo v spirali nezamejenega delavnega urnika, ki pušča malo prostora za počitek. Žrtve so običajno najbolj predani delavci, ki si namesto medalje za pridnost z dolgoletnim izčrpavanjem prislužijo dolgo ali celo trajno bolniško odsotnost.

In ko samozaposleni zbolimo, občutimo vso težo svojega samoobremenilnega statusa, saj se znajdemo v paradoksalni poziciji zaposlenega in zaposlovalca, kjer si moramo kljub bolezni zagotoviti preživetje.

Lepo vabljeni, da se nam pridružite na prvi celoviti slovenski konferenci o sodobnih boleznih in bolniških izzivih samozaposlenih kjer bomo to problematiko obravnavali skozi psihološki, sociološki, medicinski in pravni vidik.

Konferenca je BREZPLAČNA, vendar pa je potrebna predhodna prijava >>>

Program konference

9:00 – 9:30

Prihod in registracija udeležencev

9:40 – 10:00

Pozdravni nagovori

Poligon, organizator

Zavarovalnica Triglav, generalni pokrovitelj

Društvo Asociacija, vsebinski partner

Zagovornik načela enakosti, vsebinski partner

Samozaposleni, a ne sami?

Prvi sklop predavanj bo osredotočen na subjektivne in objektivne predstavitve analiz izzivov samozaposlenih v Sloveniji. Predavanjem bo sledila okrogla miza kot razmislek o možnih sistemskih rešitvah samoobremenjenega statusa.

10:00 – 10:20

Miha Blažič – N’toko (glasbenik, publicist in aktivist):
Delo brez prihodnosti

Miha Blažič je glasbenik, publicist in aktivist.
www.ntoko.si

10:20 – 10:40

Lenart J. Kučić (Pod Črto):
Duh prekarstva v petih slikah

Lenart J. Kučić je novinar na mediju Pod črto, raziskovalec in voditelj podkastov. Ukvarja se s prepletom tehnologije in družbe, v zadnjem letu pa novinarsko preiskuje in analizira spremembe na trgu dela.
www.podcrto.si
www.lenartkucic.net

10:40 – 11:00

Sara Pistotnik (samostojna raziskovalka):
Prekarne zaposlitve: izziv za sistem zdravstvenega zavarovanja

Sara Pistotnik je doktorska študentka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozoske fakultete v Ljubljani. Sodelovala je pri mnogih nacionalnih in mednarodnih projektih na področju izbrisa, migracij in apatridnosti, v zadnjih letih pa se posveča zdravstvu. Zanimajo jo predvsem različni mehanizmi izključevanja, tako na ravni sistemskih kot jezikovnih in kulturnih ovir. Med drugim je kot raziskovalka sodelovala pri pri projektu Skupaj za zdravje Nacionalnega inštituta za javno zdravje in izdaji priročnika, namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem.

11:00 – 11:20

doc.dr. Barbara Rajgelj (FDV):
Pravni vidiki bolniških izzivov samozaposlenih

Barbara Rajgelj je doktorica prava, docentka na Fakulteti za družbene vede, aktivistka za enake pravice ljudi ne glede na osebne okoliščine. Trenutno se raziskovalno ukvarja z delovnimi razmerji, socialno varnostjo, delavskim soupravljanjem in družinskim pravom.
https://www.fdv.uni-lj.si/

11:20 – 11:40

Okrepčilo

11:40 – 12:50

Okrogla miza: Nove oblike dela, novi izziv: Kako do osnovnih delavskih pravic tudi za samozaposlene?

Moderatorka : Taja Topolovec, Pod črto

Taja Topolovec je so-ustanoviteljica in direktorica Pod črto, prvega neodvisnega in neprofitnega medija za preiskovalno novinarstvo v Sloveniji. Ukvarja se z digitalizacijo,kje novimi medijskimi modeli in načini, kako lahko novinarstvo spreminja svet na bolje. Je so-voditeljica podkastov in avtorica besedil, kjer se ukvarja s kulturo, družbo in tehnološkim razvojem.
www.podcrto.si

Gosti:

Miha Lobnik je univerzitetni diplomirani sociolog, ki je bil družbeno aktiven že v času študija. Kasneje je deloval kot svetovalec na področju študentske socialne politike, zadnjih nekaj let pa je opravljal delo programskega direktorja Društva informacijski center Legebitra. V okviru mednarodnih izkušenj je deloval kot pomočnik direktorja za Vzhodno Evropo in sodelovanje s Svetom Evrope v okviru ILGA v Bruslju. Od leta 2016 opravlja funkcijo Zagovornika načela enakosti.
www.zagovornik.gov.si

mag. Alenka Sottler je umetnica, prejemnica večih mednarodnih nagrad na področju ilustracije, aktivistka ter sourednica bloga Skozi oči prekariata.
www.alenkasottler.com
www.spehnakruhu.com

Tea Jarc je aktivistka in predsednica Sindikata Mladi plus. Zagovarja pravice mladih, predvsem brezposelnih ter prekarnih delavk in delavcev, kjer zaradi kritičnosti do trenutne ureditve družbe išče alternative. Je tudi samozaposlena freelance trenerka in izvajalka izobraževanj na področju neformalnega izobraževanja, ustvarja pa tudi podkast Nehvaležni skeptiki.
www.mladiplus.si

mag. Katja Rihar Bajuk je generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Na MDDSZ je zaposlena od leta 2001, Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela pa vodi od leta 2017. Magistrirala je iz področja Analize evropske socialne politike.
www.mddsz.gov.si

12:50 – 13:20

Delavska malica

Sodobne (poklicne) bolezni

Izgorelost, sindrom kronične utrujenosti, motnje spanja in odvisnost od elektronskih naprav so le nekatere izmed bolezni, povezane z delom, o katerih se šele v zadnjem času pogosteje in bolj odkrito govori.

13:20 – 13:40

dr. Andreja Pšeničny, univ. dipl. psih., psihoterapevtka (Inštitut za razvoj človeških virov):
Izgorelost in samozaposleni: Ko smo sami sebi najslabši delodajalec.

dr. Andreja Pšeničny je psihologinja in psihoterapevtka ter vodilna strokovnjakinjo za raziskovanje in psihoterapevtsko zdravljenje sindroma izgorelosti v Sloveniji, ki svoje raziskovalne izsledke povezuje s psihoterapevtskimi znanji. Skupaj s timom strokovnjakov Inštituta za razvoj človeških virov je oblikovala izvirno metodologijo za razlikovanje delovne izčrpanosti od sindroma izgorelosti v podjetju in prepoznavanje ter odpravljanje vzrokov te motnje.
www.burnout.si

13:40 – 14:00

doc.dr. Tina Bregant, dr.med. (zunanja sodelavka LogOut):
Digitalne zasvojenosti in samozaposleni

doc.dr. Tina Bregant, dr.med. je zunanja sodelavka LogOut, centra pomoči pri prekomerni rabi interneta. Je specializantka otroške pediatrije z doktoratom otroške nevrologije in predavateljica na Fakulteti za zdravstvo.
www.logout.si

14:00 – 14:20

dr. Leja Dolenc Grošelj, dr.med. (Center za motnje spanja, UKC):
Spanje, motnje spanja in posledice nočnega dela na zdravje samozaposlenih

izr.prof.dr. Leja Dolenc Grošelj dr.med. je specialistka nevrologije in nevrofiziologije. Je svetovno uveljavljena strokovnjakinja za motnje spanja in vodi Center za motnje spanja na Kliničnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo Nevrološke klinike v UKC Ljubljana.
www.kclj.si

14:20 – 14:30

Zavarovalnica Triglav: Predstavitev zavarovalnega produkta za samozaposlene in kratka interaktivna anketa.

14:30 – 14:45

Okrepčilo

Posvet o zdravstvu samozaposlenih

Področje zdravstva je za samozaposlene v kulturi ključnega pomena za varno opravljanje poklica, hkrati pa je stanje glede pravic, vezanih na zdravstvo, zaskrbljujoče. Kratkim predstavitvam specifik z zdravjem povezanih vprašanj samozaposlenih v kulturi bo sledila odprta razprava z udeleženci s ciljem oblikovanja konkretnih zakonodajnih predlogov za izboljšanje zdravstva samozaposlenih v kulturi.

14:45 – 16:30

Okrogla miza: Tudi kulturniki zbolevamo. Kako naprej?

Moderator: Tadej Meserko, Asociacija

Tadej Meserko je več let delal kot samozaposlen v kulturi, predvsem kot književni kritik, esejist in avtor različnih prispevkov za radio. Trenutno opravlja delo strokovnega sodelavca v društvu Asociacija.
www.asociacija.si

Gosti:

Maja Delak je plesalka, koreografinja in pedagoginja. Je ustanoviteljica in vodja Emanata, zavoda za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti.
www.emanat.si

Martin Kurent je zdravnik medicine dela zaposlen na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (UKC) in od leta 2017 asistent za področje medice dela na UL. Poglobljeno se ukvarja z medicino dela in dela zmožnostjo, med drugim tudi sodeluje pri programu Čili za delo. Je član več domačih in mednarodnih strokovnih združenj s področja zdravja pri delu in medicine dela.
www.kclj.si

Jadranka Plut je predsednica Asociacije – društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti. Po izobrazbi je diplomirana umetnostna zgodovinarka. Od leta 2000 kot umetniška vodja in kuratorica galerije Alkatraz. Od leta 2007 je zaposlena v Kulturno umetniškem društvu Mreža, ki je članica Asocijacije, društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti. Od leta 2015 je članica Nacionalnega sveta za kulturo.
www.asociacija.si

Dogodek bo povezovala Tjaša Kosar, svobodna novinarka.

Konferenca je BREZPLAČNA, vendar pa je potrebna predhodna prijava >>>

Konferenca je nastala ob podpori:

Organizator:

Zavod Poligon / Poligon kreativni center

poligon_logo

 

Generalni pokrovitelj:

Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav, d.d.


Vsebinski partnerji:

Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti

Društvo Asociacija

Projekt Asociacija – mreža NVO v kulturi, kultura za ustvarjalen razvoj,
delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Zagovornik načela enakosti

Republika Slovenija, Zagovornik načela enakosti


Medijski partnerji:

Pod črto, zavod za ustvarjanje kakovostnega novinarstva

Pod črto

kreativa & oblika: matjaž račič

SaveSave