Ustvarjalna zelena Ljubljana

Posvet o prispevku kreativnih industrij in kulturnih iniciativ k Zeleni prestolnici Evrope 2016,
Ljubljana, 14. april 2016

Urbani vrtovi v kontekstu trajnostnega urbanega razvoja: strategije, učinki in primeri

Kornelia Ehrlich
Technische Universität Dresden, 01062 Dresden, Nemčija
KEhrlich@gmx.de

Povzetek prispevka

Projekte urejanja urbanih vrtov lahko razumemo kot družbeno prostorsko prakso. Konkretna urbana območja se oblikujejo in razvijajo s skupnim načrtovanjem, komunikacijo in oblikovanjem (dizajnom), in to predvsem na pobudo akterjev civilne družbe. V projektih urejanja urbanih vrtov se pogosto združuje različne cilje, kot so njihova umestitev v urbani razvoj ter razvijanje alternativnih oblik urbane participacije in uporabe urbanih (javnih) prostorov (Werner 2011, Rosol 2010). Osrednji namen urbanih vrtov je pogosto tudi omogočanje skupnosti in vključevanje različnih družbenih skupin, po čemer se bistveno razlikujejo od klasičnih vrtov v mestu (Werner 2011). Projekte urejanja urbanih vrtov najdemo po vsem svetu. Prispevek se osredinja na tri: Prinzessinnengärten v Berlinu (Nemčija), Kirschgarten v Leipzigu (Nemčija) in Onkraj gradbišča v Ljubljani (Slovenija). S slednjim sem se seznanila med terenskim delom za doktorat med letoma 2010 in 2012.
Prispevek se začne s kratkim teoretsko-zgodovinskim uvodom v urbano vrtičkarsko gibanje in nadaljuje s primerjavo vseh treh omenjenih projektov. Avtorica analizira, kaj so glavni cilji in strategije projektov, kdo sodeluje, kakšne so posledice za urbani razvoj in kako se projekti umeščajo v mesta. Prispevek sklene z osvetlitvijo priložnosti, ki jih urbani vrtovi ustvarjajo za vzdržen urbani razvoj.

Predavanje bo v angleščini.

CV

Dr. Kornelia Ehrlich je zaposlena v projektni pisarni Tehnične univerze v Dresdnu, med letoma pa 2008 in 2016 pa je bila raziskovalka na Leibnizevem Inštitutu za regionalno geografijo v Leipzigu. Doktorirala je iz evropske etnologije na Humboldtovi univerzi v Berlinu. Ukvarja se z raziskovanjem kulturnih in kreativnih industrij, urbanega razvoja in regeneracije v Srednji in Vzhodni Evropi ter socialnega gospodarstva v Nemčiji.