Ustvarjalna zelena Ljubljana

od teorije k dejanjem

četrtek, 14. april ob 8:45 @ Poligon

Slovenski raziskovalci že več let pospešeno raziskujejo polje, dinamiko in izzive domače kreativne in kulturne produkcije. Čeprav so njihove študije umeščene v konkretno okolje in ponujajo koristne uvide za uspešne akcije, pa svojih izsledkov pogosto ne uspejo predstaviti mestom in ljudem, ki jih obravnavajo.

ZRC SAZU in Poligon želita s posvetom o prispevku kreativnih industrij in kulturnih iniciativ k Zeleni prestolnici Evrope 2016 prispevati k reševanju problema pogosto neuresničenih, a kakovostnih načrtov na papirju ter pospešiti pretok med teorijo in prakso.

Glave bodo strnili strokovnjaki iz najrazličnejših slovenskih institucij: ZRC SAZU, Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo (FF UL), Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM UL), Regionalnega centra regionalne ekonomije (RRA LUR), Technische Universität Dresden, Centra za okoljsko sociologijo FDV (UL), Inštituta za politike prostora in Poligona, zavoda za razvoj kreativnih industrij. Prek empiričnih primerov se bodo odpirala vprašanja:

 1. Kako razvite so kulturne in kreativne industrije v Ljubljani in kakšen je njihov pomen v trajnostno naravnanem gospodarstvu?
 2. Kateri družbeno-kulturni projekti in iniciative na ustvarjalen način podpirajo trajnostni in participativni razvoj mesta?
 3. Kako lahko tovrstne dejavnosti pripomorejo k družbenim inovacijam ob sočasni skrbi za ohranjanje okolja?

Posvet bo sklenila okrogla miza “Od mapiranja kulturnih in kreativnih industrij do konkretnih dejanj”, kjer bodo predstavniki Ministrstva za kulturo, Mestne občine Ljubljana, Kina Šiške in Društva Asociacija razpravljali, kako javna sredstva, ki so pogosto namenjena zgolj mapiranju stanja preusmeriti v opolnomočenje ustvarjalcev in producentov ter tako prispevati k vzdržnemu urbanemu razvoju.

Dogodek je odprt za javnost, ki jo zanima aktivna participacija, alternativni – trajnostni družbeni in gospodarski modeli ter razvoj avtonomne kulturne in kreativne produkcije v Ljubljani.

Lepo vabljeni!
(Za prijavo izpolnite obrazec na koncu napovedi)

Program konference

8:45
Registracija udeležencev
9:00

Ustvarjalna zelena Ljubljana: od teorije k dejanjem

Saša Poljak Istenič | ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

9:10

Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016

Nataša Jazbinšek Seršen | Oddelek za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana

Ustvarjalnost: trajnostni koncept?
9:25

Proti »ustvarjalnosti«: Ohlapno strukturirane misli o ohlapno definirani temi

Blaž Bajič | Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL
Povzetek prispevka >

Ustvarjalnost kot poslovna priložnost z družbenim učinkom
9:50

Ustvarjalna prestolnica na obrobju: primer Ljubljanske urbane regije in vloge zelenih struktur

Jani Kozina in David Bole | ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
Povzetek prispevka >

10:15

Izbrane značilnosti podjetij v KKI: primerjava Ljubljane in Maribora

Barbara Bradač Hojnik  | Ekonomsko-poslovna fakulteta UM
Povzetek prispevka >

10:40

Ustvarjalnost v kontekstu novih družbenih in podjetniških praks

Aidan Cerar | Regionalni center kreativne ekonomije RRA-LUR
Povzetek prispevka >

11:05

Ustvarjalne zelene prakse: strategije z družbenim učinkom?

Saša Poljak Istenič | ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje
Povzetek prispevka >

11:30
Odmor za kosilo
Ustvarjalno upravljanje s prostorom: kaj pa ljudje?
12:15

Urbani vrtovi v kontekstu trajnostnega urbanega razvoja: strategije, učinki in primeri

Kornelia Ehrlich | Technische Universität Dresden, Nemčija | Predavanje v angleščini!
Povzetek prispevka >

12:40

Pomen začasne rabe prostora za kreativno urbano regeneracijo Ljubljane

Matjaž Uršič | Center za prostorsko sociologijo FDV UL
Povzetek prispevka >

13:05

Skupnostne prakse in njihov pomen za trajnostni urbani razvoj

Marko Peterlin | Inštitut za politike prostora
Povzetek prispevka >

13:30

Razvoj sodelavne kulture v Sloveniji in izzivi opolnomočenja samozaposlenih

Eva Matjaž | Poligon, zavod za razvoj kreativnih industrij
Povzetek prispevka >

14:00
Odmor
14:30

Okrogla miza: Od mapiranja kulturnih in kreativnih industrij do konkretnih dejanj

Metka Šošterič | Ministrstvo za kulturo
Jerneja Batič | Mestna občina Ljubljana
Piera Ravnikar | Kino Šiška
Anela Bešo | Asociacija

Prijava na posvet

  Ime in priimek*

  Organizacija

  E-naslov*

  Prosimo prepišite varnostno kodo
  captcha

  Organizatorji posveta

  Poligon, zavod za razvoj kreativnih industrij

  Programski in organizacijski odbor posveta:
  Saša Poljak Istenič, ZRC SAZU
  Eva Matjaž, Poligon
  Luka Piškorič, Poligon
  Jani Kozina, ZRC SAZU

  Posvet je finančno podprla Mestna občina Ljubljana

  mol_zelena_prestolnica